Preparing for your Waterjet

Příprava pro váš vodní paprsek

Jaké požadavky musí splňovat místo pro instalaci stroje na řezání vodním paprskem a jaké jsou nároky na údržbu při provozu stroje? Rádi vám poskytneme všechny podklady, abyste mohli učinit kvalifikované rozhodnutí.

Údržba vodního paprsku

Přestože je běžná údržba vodního paprsku poměrně jednoduchá, je důležité pro dobrý stav zařízení a dlouhou životnost, aby byla prováděna správně. Pokud si budete chtít údržbu zajišťovat sami, nabídneme vám školení, abyste se to mohli naučit. Ještě lepší je však využít našeho vysoce kvalifikovaného týmu servisních techniků, kteří vám zajistí využití zakoupeného systému na maximum.

 

Facility Requirements

Denní údržba vyžaduje několik jednoduchých kontrol, které vám zaberou jen několik minut.

1. Dbejte, abyste měli každý den dostatečnou zásobu abraziva.

2. Vizuálně zkontrolujte, zda je řezací hlava v dobrém provozním stavu.

3. Ujistěte se, že čerpadlo vytváří vysoký tlak potřebný k úspěšnému řezání.

Nabízíme opravné sady pro preventivní údržbu v předepsaných intervalech, takže už nebudete muset odhadovat, jaké díly potřebujete, a vodní paprsek poběží na optimální výkon.

Požadavky na místo instalace

Při přípravě místa k instalaci je třeba se zaměřit na čtyři oblasti.

 

Facility Requirements

Požadavky se mohou mírně lišit podle konfigurace zakoupeného systému. 

1. Přívod čistého vzduchu – váš stávající vzduchový kompresor bude s největší pravděpodobností stačit i pro náš řezací systém. Stlačený vzduch slouží k regulaci vodní hladiny, obsluze ovladačů a ventilů, a také k osušení vyřezaných dílů. 

2. Elektřina –  s ohledem na vaše pohodlí je stroj připojen k jednomu odběrnému místu, ze kterého je napájeno čerpadlo s výkonem 30-200 HP a také řízení stroje a ovládací systém.
 
3.  Voda –  vodní paprsek samozřejmě potřebuje vodu... Většina systémů vyžaduje 4-8 l vody za minutu k řezání a další vodu na chlazení (v závislosti na typu čerpadla). U většiny instalovaných systémů stačí používat vodu z vodovodního řádu, případně s použitím zařízení na změkčení vody. Před instalací stroje zajistíme provedení chemického rozboru vody.

4.  Základy – vše se odvíjí od kvalitního základu a váš nový stroj není výjimkou. Podlaha o dostatečné tloušťce, bez prasklin a dilatačních spár zajistí vysokou přesnost stroje.