Technologie řezací hlavy

Na výkon řezacího systému má velký vliv řezací hlava. Naše patentované systémy nabízejí vše od přesného 2D řezání až po ještě rychlejší a přesnější řezání 3D a víceosé, a to jak čistou vodou, tak i abrazivními částicemi.

Kontaktujte nás pro více informací

Technologie řezací hlavy

Na výkon řezacího systému má velký vliv řezací hlava. Naše patentované systémy nabízejí vše od přesného 2D řezání až po ještě rychlejší a přesnější řezání 3D a víceosé, a to jak čistou vodou, tak i abrazivními částicemi.

Kontaktujte nás pro více informací

Standardní vodní paprsek

Snadné řezání prakticky jakýchkoliv materiálů.

Při řezání standardním vodním paprskem je proud vody stále kolmo k řezanému materiálu. Proud, dosahující nadzvukových rychlostí, urychluje abrazivní částice a eroduje materiál. Dokáže pak řezat tvrdé materiály, jako jsou kovy, sklo, kámen a kompozity. Při použití standardních parametrů dokáže tato hlava řezat materiály s tvrdostí korundu (keramický oxid hlinitý, AD 99,9) a mírně tvrdší, a materiály více než 25 cm silné.

Kvalita dílů

Žádné zahřívání řezaných oblastí, žádné mechanické zatížení a přesné řezání složitých dílů.

Univerzálnost použití

Lze řezat téměř jakýkoli materiál – kov, kámen, sklo a kompozity.

Snadné nastavení

Jedno nastavení paprsku lze použít pro téměř každé abrazivní řezání.

Stohování

Řezáním několika plechů na sobě lze zvýšit produktivitu.

Tenký proud

o průměru 0,5 až 1,25 mm.

Univerzálnost

Rychlý přechod mezi řezáním čistou vodou a abrazivními částicemi.


Specifikace

Software

program FlowMaster

Tloušťka dílů

lze řezat materiály až 25 cm silné


Základní možnosti součástí

Řezací hlava PASER 4

Technologie PASER UCL (Ultra Component Life) prodlužuje životnost dýzy a směšovací trysky na bezkonkurenční úroveň. Snížíte provozní náklady díky nižší spotřebě náhradních dílů a delším intervalům údržby.

Základem Flow UCL technologie je jedinečná sestava dýzy. Diamantové dýzy Diamond Precision Orifice mají nejdelší životnost, nejodolnější dýzy, které pracují spolehlivě při provozním tlaku 4.150 bar/60.000 psi a 6.000 bar/87.000 psi. Kromě toho nabízíme i dýzy z jiných polodrahokamů, například rubínové a safírové, s dobrou životností za nižší cenu.

Na rozdíl od jiných hlav využívajících abrazivní vodní paprsek má PASER 4 pouze dva spotřební díly - dýzu a směšovací trysku. Tato pokročilá technologie řezací hlavy nepotřebuje drahou karbidovou směšovací komoru. Stejně jako u sestav dýz nabízíme i řadu směšovacích trysek s různým výkonem. Jsou zhotoveny z karbidových nanočástic a fungují jako hlaveň pušky, která „vystřelí“ abrazivní částice a přimísí je do řezacího paprsku.

UltraPierce Vacuum Assist

Naše exkluzivní technologie UltraPierce™ Vacuum Assist zajišťuje spolehlivé děrování křehkých a vrstvených materiálů jako je mramor, kámen, sklo a kompozity.

U křehkých materiálů tohoto typu při děrování pod vysokým tlakem často vznikají důlky a praskliny. Funkce UltraPierce umožňuje snadné děrování těchto materiálů hlavou Paser 4, čímž šetří čas a materiál a zlepšuje kvalitu konečného produktu. Speciální konstrukce zajišťuje dopravu abrazivních částic do řezací hlavy těsně před spuštěním vodního paprsku, abrazivní částice se tak dostanou do vodního paprsku okamžitě.

Dynamic Contour Follower a senzor kolizí

Modul Dynamic Contour Follower™ (DCF) umožňuje automatické nastavení a sledování odstupu mezi hrotem směšovací trubice a řezaným materiálem, čímž umožňuje efektivnější a přesnější řezání dílu.

Tři nezávislá ramena přenášejí změny výšky řezaného materiálu při 360° pohybu po rovině XY. Změny v rovině XY jsou přenášeny na osu Z, kde se ihned upravuje výšku odstupu tak, aby byly zachovány ideální podmínky řezání. Tento postup funguje u obou řezací hlav, Standard a Dynamic.

K systému Dynamic Contour Follower lze využít také volitelný senzor kolizí, který detekuje náraz na překážku a zastaví stroj dříve, než může dojít k poškození.