Srovnání řezání

Vodní paprsek Flow je schopen řezat jakýkoliv materiál, například kámen, dlaždice, sklo, kov, pěnu, pryž, plast nebo potraviny.  V porovnání s řezání laserem, plazmou nebo EDM má řezání vodou nesporné výhody. Zásadní předností technologie řezání vodním paprskem je řez materiálu za studena bez tepelného ovlivnění řezné hrany a dále vyšší kvalita řezu ve srovnání s řezáním laserem nebo plazmou. Řezání vodním paprskem je velice oblíbenou doplňující technologií řezání kovů k technologii řezání laserem nebo řezání plazmou.

Vodní paprsek vs. jiné technologie

  • Vodní paprsek

  • Plazma

  • Laser

  • EDM

Postup

Vodní paprsek

Řezání vodním paprskem je erozivní proces, kdy vysokorychlostní kapalný abrazivní paprsek rozrušuje materiál.

 

Plasma

Řezání plazmou je tavný proces, kdy se materiál pomocí oblouku vysokoteplotního ionizovaného plynu roztaví a vyfoukne z řezné mezery.

 

Laser

Řezání laserem je tavný proces, kdy soustředěný paprsek laserového světla roztaví materiál a laserový plyn ho vyfoukne z řezné mezery.

EDM

Elektroerozivní řezání je erozivní proces, kdy je materiál z řezné mezery odstraněn pomocí elektrického výboje a pak odplaven kapalinou.

Následné opracování

Vodní paprsek

Obvykle žádné.  Řezání vodním paprskem je proces řezání za studena, jehož výsledkem jsou sametově hladké hrany.

Plasma

Obvykle ano. Obroušení strusky v tepelně ovlivněných oblastech a vyrovnání po tepelné deformaci. Použitý pomocný plyn ovlivňuje hloubku tepelně ovlivněné oblasti.

Laser

Někdy ano.  Odstranění zoxidované hrany a tepelně ovlivněné oblasti.  Použité plyny ovlivňují hloubku tepelně ovlivněné oblasti.

EDM

Obvykle žádné. Nepatrná hloubka tepelně ovlivněné oblasti.

Materiály

Vodní paprsek

Veškerý materiál.

Plasma

Především ocel,
nerez ocel a hliník.

Laser

Především ocel,
nerez ocel a hliník.

Je možné řezat i
řadu jiných materiálů.

EDM

Pouze vodivé materiály.

Tloušťka

Vodní paprsek

 Až 600 mm, prakticky každý materiál.

Omezení v ose Z je pouze limitováno tloušťkou.

Plasma

Až 50-80 mm, v závislosti na materiálu.

Laser

Obvykle 25 mm nebo méně, v závislosti na materiálu.

EDM

Obvykle 300 mm nebo méně.

Přesnost dílů

Vodní paprsek

Do 0,001"

Plasma

Do 0,010"

Laser

Do 0,001"

EDM

Do 0,0001"

Kapitálové investice

Vodní paprsek

od 60 tis. USD až více než 300 tis. USD

Plasma

od 60 tis. USD až více než 300 tis. USD

Laser

od 200 tis. USD až více než 1 mil. USD

EDM

od 100 tis. USD až více než 400 tis. USD

Nastavení stroje

Vodní paprsek

Stejné nastavení
pro všechny materiály

Plasma

Různé nastavení pro
různé úlohy
 

Laser

Různé plyny a parametry pro různé úlohy

EDM

Různé typy vodičů pro
různé úlohy

Porovnání hran

Díky řezání vodním paprskem budou mít vyřezané díly sametově hladké hrany. Aby bylo dosaženo stejně dokonale hladkých hran i v případě jiných řezacích technologií, je často nutné další opracování.

  • Vodní paprsek
  • Plazma
  • Laser
  • EDM

Rozsah řezacích rychlostí

Ačkoliv má každá metoda řezání své výhody, řezání vodním paprskem je ve srovnání s řezáním laserem, plazmou nebo EDM neuvěřitelně všestranným procesem, jehož prostřednictvím lze snadno řezat tenké i silné materiály.
Díky řezání vodním paprskem budou mít řezané díly sametově hladké hrany – není nutné žádné následné opracování.
Cut Speed Range